UDCC Unitatea

Narriadura Kognitibo eta Jokabidekoaren Unitatea

Narriadura Kognitibo eta Jokabidekoaren Unitatea (NKJU) 19 plazako dispositibo bat da, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin itundua, eta arreta integral jarraitua eta indibidualizatua eskaintzen die, barnetegi erregimenean, jokabide nahasmenduei lotutako narriadura kognitiboa duten pertsonei, haien gizarte eta osasun premiak asetzeko, bizi kalitate ona eskaintzeko eta behar diren egonkortasun kliniko-funtzionaleko baldintzak lortzeko neurri gisa, lehenago zuten ohiko ingurunean edo beste batean integratu ahal izan daitezen.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN ITUNDUTAKO PROGRAMA