Organigrama

Zentroa antolatzeko egitura organo hauek osatzen dute: gobernua, zuzendaritza (pertsona bakarrekoak eta kolegiatuak) eta organo aholku-emaileak. Zerbitzuak eta jarduerak dibisio hauetan taldekatzen dira: Asistentzia Integrala, Eraldaketa Digitala, Nazioarteko Babesa eta Ekonomia eta Finantzak, eta langile guztiak dibisio horietako bati atxikita daude.