Juan de Dios aitzindaria izan zen asistentzia jardueran, huraxe izan baitzen lehena pazienteak pairatzen zuten gaixotasun motaren arabera bereizten, eta gaixo bakoitzarentzat ohe bat jarri zuen. Juan de Diosek lehen ospitalea sortu zuenean, iraultza eragin zuen, gaixoek jasotzen zuten tratua eta berotasuna zirela tarteko.

Anaiok, egizue ongia, Jainkoarren

Balioak

Abegi ona

Arlo sozial eta sanitarioan gaixoei eta premia dutenei ematen diegun laguntzaren balio nagusia ABEGI ONA da.

Kalitatea

Kalitatea da pazientearen arreta integralean eskaintzen dugun bikaintasun profesionala.

Errespetua

Gure zentroetako erabiltzailea bere giza dimentsioan gure arretaren erdigunetzat hartzen dugu.

Erantzukizuna

Erabiltzaileekiko, ingurumenarekiko eta San Juan de Diosen ereduekiko.

Espiritualtasuna

Erabiltzaile, paziente, senide eta profesional guztien behar espiritualak eta erlijiosoak artatzen ditugu, izan fededun zein ez.